Skuteczny Marketing

Trener: 
Sławomir Bieńkowski

Na szkoleniu poznasz metody:

 • zdobywania informacji z rynku
 • organizacji badań marketingowych
 • tworzenia strategii przedsiębiorstwa, która poprowadzi Twój biznes do sukcesu
 • robienia takiego produktu, jakiego oczekują klienci
 • zdobywania feedbacku, czyli informacji zwrotnej od klientów (i potencjalnych kontrahentów)
 • wykorzystania marketingu przy opracowywaniu kampanii promocyjnych
 • użycia kanałów marketingowych w Twoim biznesie
 • prowadzenia marketingu międzynarodowego
 • a także uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania na temat marketingu i skonsultujesz sytuację swojej firmy.

Program: Marketing

 1. Istota marketingu
 2. Metody pozyskiwania informacji dla potrzeb marketingu
 3. Organizowanie badań marketingowych
 4. Marketing a strategia działania przedsiębiorstwa
 5. Rozwijanie produktu w oparciu o analizy marketingowe
 6. Relacje zwrotne w marketingu
 7. Kanały marketingowe
 8. Promocja, reklama i akwizycja jako kolejne etapy marketingu
 9. Specyficzne praktyki marketingowe
 10. Marketing międzynarodowy