Oferta szkoleń

Analiza SWOT w Praktyce

Cele szkolenia: Przedstawienie słuchaczom celu wykonywania analizy SWOT, charakterystyka metod diagnozowania silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, pokazanie sposobów niwelowania stron słabych.

Badania Marketingowe

Cele szkolenia: Przedstawienie słuchaczom informacji dotyczących różnych rodzajów otoczenia firmy oraz sposobów jego diagnozy w celu obniżenia poziomu ryzyka związanego z prowadeniem działalności gospodarczej.

Organizacje Pozarządowe

Cele szkolenia: zapoznanie słuchaczy z formami występujących w Polsce instytucji pozarządowych, możliwościach ich tworzenia i działania oraz pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności.

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Prezentacje i wystąpienia publiczne... czyli jak łatwo oczarować słuchaczy i dobrze się przy tym bawić? Jak często przeprowadzasz prezentację lub dokonujesz wystąpienia publicznego?

Skuteczne Zarządzanie

Jak zarządzać firmą wykorzystując różne na to sposoby? Jak kierować samym Sobą i organizować Swój czas? Jak zarządzać w strukturach wielokulturowych?

Negocjacje Sukcesu

Jakie panują zasady w negocjacjach? Jak prowadzić i uczestniczyć w zbiorowych negocjacjach? Jakie możesz stosować techniki negocjacyjne?

Promocja Biznesu

Jakie istnieją metody zwiększenia, czyli aktywizacji sprzedaży? Jak określić adresatów promocji i do kogo kierować swoją ofertę? Jak promować przedsiębiorstwo i wytworzyć tzw. brand, czyli markę?

Skuteczny Marketing

Na szkoleniu poznasz metody: zdobywania informacji z rynku, organizacji badań marketingowych, tworzenia strategii przedsiębiorstwa, która poprowadzi Twój biznes do sukcesu.

Jak napisać biznesplan

Na szkoleniu dowiesz się: jak sporządzić biznesplan? jak ocenić realność pomysłu? jak scharakteryzować Twoje przedsięwzięcie?

Transformacja Komunikacji

Co decyduje o tym, że tak wiele par nie wytrzymuje próby czasu? Jak sprawić, by związek pomiędzy dwojgiem ludzi mógł przetrwać nawet wtedy, kiedy sytuacja na co dzień prowokuje do konfliktu?

Strony