Jak napisać biznesplan

Trener: 
Sławomir Bieńkowski

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jak sporządzić biznesplan?
 • jak ocenić realność pomysłu?
 • jak scharakteryzować Twoje przedsięwzięcie?
 • jaka forma prawna przedsiębiorstwa będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia?
 • jak dokonać analizy finansowo-ekonomicznej Twojej firmy?
 • jak możesz sfinansować Swoje przedsięwzięcie?
 • jak zarządzać ryzykiem i zrobić tzw. plan B?
 • od jakich czynników zależy realizacja Twoich działań?
 • a także znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania i dokonasz konsultacji... Czyli uzyskasz odpowiedź szytą na miarę Twojego biznesu.

Program: Biznesplan

 1. Cel tworzenia biznes planu i jego struktura
 2. Ocena realności pomysłu przedsięwzięcia
 3. Charakterystyka produktu
 4. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa
 5. Wewnętrzne warunki realizacji przedsięwzięcia
 6. Otoczeniowe warunki realizacji przedsięwzięcia
 7. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia
 8. Metodyka finansowania przedsięwzięcia
 9. Ryzyko i rozwiązania awaryjne
 10. Biznesplan a studium wykonalności przedsięwzięcia

Cele szkolenia: Przedstawienie słuchaczom zasad konstrukcji biznesplanu jako podstawowego narzędzia przedsiębiorcy, służącego zarówno do bieżącego koordynowania działań przedsiębiorstwa, jak i planowania jego rozwoju.

Słuchacze: Osoby zamierzające podjąć własną działalność gospodarczą, pracujące na stanowiskach menedżerskich, właściciele firm i wszyscy zainteresowani osobistym rozwojem.

Forma szkolenia: Wykład prowadzony w trybie interaktywnym, ilustrowany rzeczywistymi przykładami z praktyki gospodarczej, uzupełniony ćwiczeniami warsztatowymi.

Wykładowcy: Doradcy gospodarczy i praktycy działalności gospodarczej, a jednocześnie wykładowcy akademiccy umiejący połączyć teorię z praktyką oraz wysokiej klasy specjaliści branżowi i przedstawiciele przedsiębiorstw a także instytucji i organizacji funkcjonujących w dziedzinie będącej przedmiotem szkolenia.

Program ramowy:

 1. Charakterystyka przedsiębiorcy lub historia firmy
 2. Geneza pomysłu i metody jego realizacji
 3. Forma prawna prowadzenia przedsiębiorstwa
 4. Marketing, promocja, akwizycja
 5. Plan finansowania przedsięwzięcia
 6. Technologia (wybrany sposób realizacji)
 7. Lokalizacja i aranżacja obiektów
 8. Infrastruktura i ochrona środowiska
 9. Maszyny i urządzenia
 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 11. Personel
 12. Surowce i materiały, logistyka
 13. Zbyt i analiza konkurencji, analiza SWOT
 14. Perspektywy rozwojowe, ocena ryzyka i rozwiązania awaryjne
 15. Analiza efektywności

Czas trwania: Szkolenie trwa od 1 do 5 dni szkoleniowych, może być zorganizowane w formie stacjonarnej (z oderwaniem od pracy), półstacjonarnej (weekendowej) lub wieczorowej. W zależności od specyfiki potrzeb grupy szkolonej precyzowany będzie rozkład zajęć i dobór wykładowców.

Cena: Kalkulowana indywidualnie, zależnie od liczby słuchaczy i miejsca prowadzenia zajęć oraz ich formy