Badania Marketingowe

Trener: 
Sławomir Bieńkowski

Cele szkolenia: Przedstawienie słuchaczom informacji dotyczących różnych rodzajów otoczenia firmy oraz sposobów jego diagnozy w celu obniżenia poziomu ryzyka związanego z prowadeniem działalności gospodarczej.

Słuchacze: Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub zainteresowane jej uruchomieniem.

Forma szkolenia: Wykład prowadzony w trybie interaktywnym, ilustrowany rzeczywistymi przykładami z praktyki gospodarczej, uzupełniony ćwiczeniami warsztatowymi. Ponadto  konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Wykładowcy: Doradcy gospodarczy i praktycy działalności gospodarczej, a jednocześnie wykładowcy akademiccy umiejący połączyć teorię z praktyką oraz wysokiej klasy specjaliści branżowi i przedstawiciele przedsiębiorstw a także instytucji i organizacji funkcjonujących w dziedzinie będącej przedmiotem szkolenia.

Program ramowy:

 1. Podstawowe pojęcia i określenia
 2. Ocena otoczenia bliższego
 3. Ocena otoczenia bliższego
 4. Ocena otoczenia dalszego
 5. Ocena otoczenia niezależnego
 6. Ocena otoczenia zależnego
 7. Narzędzie do badania otoczenia - prognozowanie
 8. Inne możliwości analizy otoczenia
 9. Podstawowe elementy analizy
 10. Określenie głównych wskaźników
 11. Podstawowe czynniki zmian w otoczeniu
 12. Analiza pięciu czynników konkurencyjności
 13. Analiza grup strategicznych
 14. Analiza bezpośrednich konkurentów
 15. Zidentyfikowanie głównych czynników sukcesu

Czas trwania: Szkolenie trwa od 1 do 5 dni szkoleniowych, może być zorganizowane w formie stacjonarnej (z oderwaniem od pracy), półstacjonarnej (weekendowej) lub wieczorowej. W zależności od specyfiki potrzeb grupy szkolonej precyzowany będzie rozkład zajęć i dobór wykładowców.

Cena: Kalkulowana indywidualnie, zależnie od liczby słuchaczy i miejsca prowadzenia zajęć oraz ich formy.